Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą 29 maja, 2015

Włoskie prawo wielką wagę przywiązuje do ochrony pracowników. W trakcie pracy może dojść do sytuacji spornych miedzy pracownikiem a jego szefem. Bywa , że szef na czas nie wypłaci wynagrodzenia, nie opłaci składek, stosuje mobbing, czy niesłusznie zwolnił pracownika. W przypadku kiedy Polak uważa się za poszkodowanego w sporze z włoskim pracodawcą, powinien zwrócić się […]

2 komentarze Read more
Inne obowiązki pracodawcy 27 maja, 2015

Oprócz obowiązku powiadomienia urzędu pracy o zatrudnieniu nowego pracownika, pracodawca ma obowiązek odprowadzania na rzecz pracownika składek ubezpieczeniowych do NPS-u oraz świadczeń z tytułu wypadków i chorób zawodowych do INAIL-u. Polscy pracodawcy również odprowadzają za pracownika składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne, to znaczy składkę emerytalno- rentową. Pracodawca musi płacić wynagrodzenie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto […]

Comments (0) Read more
Bez wymogu pisemnej umowy 25 maja, 2015

Włoskie prawo pracy jest bardzo liberalne i nie reguluje wszystkich kwestii. Większość rozwiązań prawnych odnośnie stosunku pracy zapisanych zostało w zbiorowych umowach związkowych, które są oddzielnymi regulacjami dla każdej z branż. Utrudnieniem dla osób nie znających włoskiego rynku pracy jest fakt, że sektory podzielone są na poszczególne kategorie. Jednym słowem polskie prawo pracy jest o […]

Comments (0) Read more
Problemy Polaków na Włoskim rynku pracy 20 maja, 2015

Zatrudnianie polskich obywateli na włoskim rynku pracy w ciągu ostatnich kilku lat napotykało na sporo problemy. Niektóre z nich odbiły się sporym echem we polskich, włoskich i światowych mediach.. Wystarczy przypomnieć słynną sprawę włoskiego obozu pracy w Apulii, gdzie praca sezonowa polegająca na zbiorze owoców wykonywana była w warunkach urągających człowieczeństwo, a polscy pracownicy nie […]

Comments (0) Read more
Podleganie prawu włoskiemu 18 maja, 2015

Obywatel polski, jak i obywatel każdego innego kraju, który wjedzie do Włoch podlega miejscowemu prawu cywilnemu, karnemu, podatkowemu i administracyjnemu. Obywatel polski, który popełni przestępstwo we Włoszech odpowiada za nie przed włoskim sądem na podstawie miejscowego prawa. Ewentualną karę będzie odbywał we włoskim więzieniu. Miejscowe prawo cywilne ma zastosowanie w zakresie stosunków między członkami rodziny. […]

Comments (0) Read more
Wysokość pensji a koszty utrzymania 15 maja, 2015

Głównym motywem emigracji zarobkowej do Włoch są pieniądze. Pensje , pomimo tego, że jak na warunki europejskie są niskie, to i tak są wyższe niż w Polsce, co sprawia, że Polakom opłaca się emigrować za przysłowiowym chlebem do Italii. Wynagrodzenia we Włoszech uległy obniżeniu z powodu kryzysu. We Włoszech nie ma ustalonej stawki minimalnej, a […]

Comments (0) Read more
Czas pracy 13 maja, 2015

Regulacje włoskie pod względem czasu pracy są podobne do przepisów w innych państwach Unii Europejskiej. Czas pracy to 40 tygodniowo. Nie oznacza to, że trzeba pracować 8 godzin dziennie . Włoskie prawo pracy dopuszcza nadgodziny i zastrzega, że czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo. Za nadgodziny wynagrodzenie jest większe i […]

Comments (0) Read more
Agencje pośrednictwa pracy 11 maja, 2015

Wielu Polaków wyjeżdża do pracy we Włoszech nie mając załatwionej pracy. Liczą na to, że szybko znajdą pracę na miejscu. Po przyjeździe udają się do agencji pośrednictwa pracy w nadziei na szybkie dostanie wymarzonej pracy. Część rodaków szuka pracy we Włoszech przed wyjazdem za pośrednictwem urzędu pracy lub agencji pośrednictwa pracy. Nie wszyscy wiedzą, że […]

Comments (0) Read more
Wynagrodzenie we Włoszech 6 maja, 2015

W całej Unii Europejskiej wynagrodzenie za pracę jest podstawowym prawem pracownika. Gwarantują je prawa poszczególnych państw, jak i regulacje unijne. We Włoszech że Księga piąta włoskiego Kodeksu Cywilnego , w rozdziale „O pracy”– określa ogólne warunki pracy, urlopy czy wynagrodzenia. Z kolei niektóre sektory gospodarki są regulowane są oddzielnie w tak zwanych CCNL (Contratto Colletivo […]

Comments (0) Read more
Pomoc domowa 4 maja, 2015

Najwięcej ofert pracy we Włoszech dotyczy pomocy domowej i opieki nad osobami starszymi. Włochy to kraj, który zmaga się z problemem starzenia się społeczeństwa i kryzysem demograficznym. Polskie opiekunki do osób starszych są cenione za swój profesjonalizm, kulturę osobistą, umiejętność zaprzyjaźnienia się z seniorem, delikatność, dyskrecję i szybkie nawiązywanie kontaktu z podopiecznym. Pracodawca musi zgłosić […]

Comments (1) Read more